Автентичність та плагіат

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інші журнали.

Редакція збірника для виявлення у представлених рукописах текстових запозичень користується такими програмами: Unicheck, Detector Plagiarist, Antiplagiat, eTXT. Рукописи, в яких виявлено плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією з метою подальшого з’ясування причин і обставин запозичень.

Плагіат перед публікацією. Редакція Збірника аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо Редактори або Рецензенти на будь-якому етапі до публікації рукопису виявили плагіат чи текстові запозичення, Автора (-ів) попереджують про необхідність з’ясувати, виявлений плагіат є дійсно запозиченням Автора, чи навпаки – він належить Автору як його власність, але запозичений іншою особою і опублікований, тобто для рецензованої статті не є плагіатом. Якщо це не так, Авторові пропонується переписати текст або зробити посилання на власне першоджерело. Якщо плагіат складає більше 15%, стаття може бути відхилена без редакційного рецензування. Відсоток плагіату розраховується за допомогою програмного забезпечення, а також оцінюється редакційною колегією.

Плагіат після публікації. У разі виявлення плагіату після опублікування, редакційна колегія здійснюватиме аналіз даного факту. Сторінки, що містять плагіат, будуть позначені у PDF-файлі. У зв’язку з масштабністю плагіату, документ буде відкликано (видалено).

Рекомендації Авторам для уникнення плагіату:

  • Не змінюйте частини цитати в межах речення.
  • Використовуйте лапки для слів і словосполучень, узятих з речень першоджерела.
  • Використовуйте пробіл і три крапки замість вилученої Вами частини для цитати.
  • Використовуйте дужки для доданих Вами власних слів.
  • Намагайтеся перефразувати інформацію або узагальнити інформацію, отриману з різних джерел, використовуючи засоби синоніміки.
  • Утримайтесь від надмірного використання цитат.