Етика публікацій

Етичні зобов’язання Авторів

 1. Основний обов’язок Автора полягає в тому, щоб надати точний опис проведеного дослідження, а також об’єктивно представити його наукову новизну й практичну значущість.
 2. Автори статей несуть всю відповідальність за зміст статей.
 3. Кожний Автор, готуючи статтю, має дотримуватися редакційних вимог щодо її оформлення.
 4. Результати дослідження, висвітлені у статті, мають бути достовірними і підтвердженими, щоб фахівці в цій галузі змогли відтворити цей експеримент.
 5. Автор має обов’язково цитувати ті публікації, якими здійснено визначальний вплив на суть його наукової проблеми, а також ті з них, які можуть забезпечити оперативне ознайомлення Читача з попередніми роботами вчених, важливими для розуміння цього дослідження. За винятком оглядових статей, Автор має мінімізувати цитування робіт, які не мають безпосереднього відношення до змісту статті. Автор зобов’язаний провести науково-літературний пошук, щоб знайти й процитувати оригінальні публікації, в яких описуються дослідження, тісно пов’язані з його статтею.
 6. Автору слід уникати фрагментації повідомлень про дослідження. Вчений, який виконує багатовекторні дослідження системи або групи споріднених систем, має структурувати публікацію так, щоб кожний фрагмент опису наукової роботи забезпечував цілком закінчений звіт про кожен аспект загального аналізу наукової проблеми.
 7. Автор не має права подавати рукописи, що описують одні й ті ж результати, більш ніж в один журнал у вигляді первинної публікації, якщо тільки це не повторне подання відхиленого Збірником або відкликаного Автором рукопису. Можна представляти рукопис нової статті, що розширює раніше опублікований короткий попередній опис того ж самого дослідження. Проте, при поданні такого рукопису необхідно сповістити Редакцію про існування попередньої статті, яка обов’язково має бути процитована Автором у цьому новому рукописі.
 8. Автор має чітко назвати джерела всієї процитованої або поданої в статті інформації за винятком загальновідомих фактів.
 9. Співавтори статті розділяють відповідальність за отримані представлені в рукописі результати. Автор, який подає рукопис до публікації, несе відповідальність за те, щоб до списку співавторів були включені ті особи, які дійсно брали участь у підготовці статті. У статті, написаної кількома Авторами, той з Авторів, хто подає до редакції контактні відомості, документи та здійснює листування з редакторами, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в Збірнику.

Етичні зобов’язання Редакторів

 1. Редколегія Збірника забезпечує проходження усіх поданих для публікації матеріалів ретельного відбору і незалежного рецензування та залишає за собою право у коректний, визначений його політикою, спосіб відхилити статтю або повернути її на доопрацювання.
 2. Редактор без упередження розглядає всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожний належним чином, незважаючи на расову, конфесійну, національну й політичну приналежність, а також соціальний статус або місце роботи Автора (-ів).
 3. Редактор має щонайшвидше розглядати рукописи, що надійшли в редакцію.
 4. Уся відповідальність за організацію прийняття статті, присвоєння їй унікального коду, призначення Рецензента, забезпечення віртуального спілкування між Рецензентом і Автором статті, повідомлення автора про опублікування або відхилення рукопису лежить виключно на редакції.
 5. Головний Редактор, Члени редакції не надають іншим особам ніякої інформації, пов’язаної із змістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці статті. Після остаточного позитивного рішення Редакції (з урахуванням позитивного рішення Рецензента) стаття публікується у Збірнику та розміщується на його вебсторінці мовою оригіналу, а також передається на відповідні електронні ресурси бібліотеки імені В.І. Вернадського та розміщується на веб-сайтах міжнародних науково-метричних баз.
 6. Редакція Збірника не несе ніякої відповідальності перед Авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити вже підготовлену до опублікування статтю, якщо з’ясується, що в процесі її написання було порушено чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті Редакція повідомляє Автора, який надав статтю, а також особу, що рекомендує, та організацію, де робота виконувалася.

Етичні зобов’язання Рецензентів

 1. Рецензент завжди має об’єктивно й неупереджено оцінити якість рукопису, його експериментальну й теоретичну частини, інтерпретацію й виклад матеріалу, а також врахувати, якою мірою зміст статті відповідає усталеним науковим і стилістичним стандартам.
 2. Рецензент має враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли наданий йому рукопис близько пов’язаний з поточною або опублікованою його роботою. Якщо є сумніви, Рецензент має відразу повернути рукопис без рецензії, повідомивши Редакцію про зіткнення інтересів.
 3. У разі, якщо Рецензент здогадується, хто є Автором або Співавтором рукопису, а відтак неспроможний здійснити неупереджену й об’єктивну незалежну експертизу рукопису, він має припинити рецензування й повідомити відповідального секретаря Збірника про неможливість подальшої роботи.
 4. Рецензент має поводитися з рукописом, що підлягає рецензуванню, як з конфіденційним документом: не показувати рукопис іншим особам, не обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли Рецензент потребує спеціальної консультації з членами Міжнародної наукової редакційної ради.
 5. Рецензенти мають адекватно пояснити й аргументувати свої міркування щодо статті, щоб Редактори й Автори зрозуміли, на чому базуються їхні зауваження. Будь-яке твердження про те, що певні спостереження, висновки, результати аналізу були вже раніше опубліковані, має супроводжуватися посиланням на відповідне джерело.
 6. Рецензент має своєчасно надати рецензію.
 7. Рецензенти не мають права використовувати чи розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в аналізованій статті, якщо на це немає згоди Автора.