Політика конфіденційності

Політика приватності, конфіденційності та згоди на обробку персональних даних

Автори та Рецензенти

Після того, як автори довіряють редакції результати своєї наукової роботи та творчих зусиль, від яких може залежати їхня репутація та кар’єраб подані рукописи рецензуються з належною повагою до конфіденційності авторів, а Автори. Рецензенти забезпечують права Авторів щодо непорушення конфіденційності в разі розкриття особистих і наукових відомостей у ході рецензування рукописів. Рецензенти також користуються правом на конфіденційність, що підтримуєтьсь Редактором. Допускається порушення конфіденційності, якщо має місце нечесність або шахрайство зі сторони Автора.

Ніяка інформація щодо рукописів не розголошується (включаючи їх отримання, зміст, статус у про цесі розгляду, критику Рецензентів або остаточний стан) іншим особам, окрім Авторів та Рецензентів. Це включає запити на використання матеріалів для законних професійних і наукових дій. Редакція постійно роз’яснює Рецензентам, що рукописи, які подаються на експертизу, є привілейованою і приватною власністю Авторів. Тому Рецензенти та Члени редакції з повагою ставляться до прав Авторів, публічно не обговорюють їхню роботу та не привласнюють їхні ідеї до публікацій свого рукопису. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх файлів, а також забороняється передавати їх іншим особам, за винятком наявності дозволу редактора. Рецензенти мають повернути або знищити копії рукописів після подання експертних висновків. Редакція не зберігає копії відхилених рукописів.