Редакційна колегія

Головний редактор збірника – Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

Відповідальний редактор збірника – Онуфрієва Ліана Анатоліїна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач спільної лабораторії психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, завідувач кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

   Міжнародна редакційна колегія:

Сергій Дмитрович Максименко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (головний редактор), Україна; Єгор Вікторович Тополов, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Україна; Віктор Васильович Клименко, доктор психологічних наук, професор, Україна; Олег Матвійович Кокун, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Україна; Ліана Анатоліївна Онуфрієва, кандидат психологічних наук, доцент (відповідальний редактор), Україна; Марина Лазарівна Смульсон, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Україна; Наталія Василівна Чепелєва, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Україна; Шебанова Віталія Ігорівна, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології,  м. Херсон, Україна; Альфред Прітц, професор, доктор з психології та педагогіки, ректор університету імені Зігмунда Фрейда (Австрійська Республіка); Антон Фабіан, професор, доктор габілітований, Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словацька Республіка); Юрай Штенцл, доктор наук, доцент, Вища школа охорони здоров’я та соціальної роботи св. Елизавети, м. Братислава (Словацька Республіка); Лодиговська Ева, доктор соціальних наук (у галузі психології), кафедра психології розвитку людини, Інститут психології, Щецинський Університет, м. Щецин, Республіка Польща; Магдалена Хенч, доктор соціальних наук (у галузі психології), кафедра психології розвитку людини, Інститут психології, Щецинський Університет, м. Щецин, Республіка Польща; Беата Анна Пєхота, доктор гуманітарних наук у галузі опікунської та соціальної педагогіки, старший викладач, Жешівський університет (Республіка Польща); Марек Палюх, професор надзвичайний, доктор габілітований гуманітарних наук, Жешівський університет (Республіка Польща); Ігор Олександрович Фурманов, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, Білоруський державний університет (Республіка Білорусь); Олена Іванівна Медведська, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна (Республіка Беларусь).

     Міжнародна наукова рада:

Євген Глива, доктор філософських наук з психології, іноземний член НАПН України, професор-консультант товариства «Дослідження клінічного гіпнозу» (Австралія); Роман Трач, доктор філософських наук, професор, іноземний член НАПН України (США); Мечислав Радохонський, доктор габілітований, професор надзвичайний Жешівського університету в Жешові (Республіка Польща); Мірослав Чапка, доктор наук з освіти, професор, ректор Вищої школи економіки і адміністрації в Битомі (Республіка Польща); Лешек Фрідерік Коженьовскі, доктор габілітований з економіки, професор, Президент Європейської асоціації безпеки (European Association for Security), науковий редактор загальноєвропейського наукового журналу «Безпекознавство» (Республіка Польща); Данута Мажец, професор, доктор габілітований, Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові, (Республіка Польща); Беата Балогова, професор, доктор габілітований, Пряшівський університет (Словацька Республіка); Аліса Петрасова, доцент, Пряшівський університет (Словацька Республіка); В.І.Луговий, перший віце-президент НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (Україна); О.Я.Чебикін, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор (Україна); Т.С.Яценко, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор (Україна).