Цілі та проблематик

Цілі Збірника:

  • сприяти розвитку перспективної галузі «Психологія»;
  • сприяння активному впровадженню психологічних розвідок в різні сфери соціального і суспільного життя людей і державних інституцій;
  • представлення різних концепцій, теорій, підходів, моделей, методів, постулатів, технологій, методик психологічного спрямування;
  • обмін новою науковою фаховою інформацією задля встановлення ділових і наукових контактів між вченими-психологами на міжнародному рівні;
  • виклад результатів сучасних психологічних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених;
  • залучення молодих дослідників до вивчення і впровадження в практику прикладних аспектів психології.

Проблематика збірника: теоретичні та прикладні проблеми загальної психології та історії психології, соціальної психології та девіантної поведінки, психології творчості та обдарованості, психології навчання, організаційної та управлінської психології, психологічної допомоги та консультативної практики, розвитку дитини в умовах дошкільної та початкової освіти, когнітивної психології, психосемантики і психолінгвістики, середовищної та екологічної психології, психофізіології та психології здоров’я.

У збірнику презентуються результати аналізу досліджень із вищезазначеної проблематики, соціо-технічні і соціально-психологічні розробки, соціально-психологічні проекти та технології з різних напрямків психологічної науки.

Розкривається взаємозв’язок психології з психолінгвістикою, нейро- і психофізіологією, психологією спілкування, психофізикою, парапсихологією, психіатрією, психотерапією, психографологією, психопросодикою тощо.