Untitled-1 [преобразованный]

Рік заснування: 2008.

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська, німецька, польська, чеська.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновники (співзасновники): Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України.

ISSN 2227- 6246

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 року). Збірник поновлено у Переліку наукових фахових видань України з психології (Наказ Міністерства освіти і науки України за № 261 від 06.03.2015 року).

Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість: розвиток і поширення наукових знань на безоплатній основі. Видання засновується з благодійною метою і призначене для безкоштовного розповсюдження.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19651-9451 ПР від 30.01.2013 р.

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» проіндексовано у міжнародних наукометричних базах:

Index Copernicus: ICV 2013: 5,68, ICV 2014: 39.96, ICV 2015: 65.56

CEJSH

RESEARCH BIBLE

ERIH PLUS

OAJI

Google Scholar

Vernadski National Library Of Ukraine

Адреса редакції: 

пров. Північний, 5,

Кам’янець-Подільський,

Україна, 32300

Тел./факс: (03849) 3-90-06

Залишити відповідь