Цілі та проблематика

Редакційна політика

Авторське право

Політика відкритого доступу

Автентичність та плагіат

Конфлікт інтересів

Політика конфіденційності

Рік заснування: 2008.

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська, німецька, польська, чеська.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновники (співзасновники): Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України.

ISSN 2227- 6246

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 року). Збірник поновлено у Переліку наукових фахових видань України з психології (Наказ Міністерства освіти і науки України за № 261 від 06.03.2015 року).

Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість: розвиток і поширення наукових знань на безоплатній основі. Видання засновується з благодійною метою і призначене для безкоштовного розповсюдження.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19651-9451 ПР від 30.01.2013 р.

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» проіндексовано у міжнародних наукометричних базах:

ІNDEX COPERNICUS (ІС) (з 2013 р.),

ICV 2013: 5.68
ICV 2014: 39.96
ICV 2015: 65.56
ICV 2016: 62.05

GOOGLE SCHOLAR (з 2013 р.),

CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN
JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) (з 2015 р.),

RESEARCH BIBLE (з 2016 р.),

ERIH PLUS (з 2016 р.),

OAJI (з 2016),

WORLD CATALOGUE OF SCIENTIFIC JOURNALS (з 2018).

COSMOS IMPACT FACTOR (CIF) (from 2018).

Адреса редакції: 

вул. Уральська, 30а

Кам’янець-Подільський,

Україна, 32300

Тел./факс: (03849) 3-90-06

E-mail: aksiomaprint@ukr.net

Залишити відповідь