Category Archives: Без категорії

Рік заснування: 2008. Мова (мови) видання: українська, російська, англійська, німецька, польська, чеська. Періодичність видання: 4 рази на рік. Засновники (співзасновники): Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України. ISSN 2227- 6246 Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології (Постанова Президії ВАК […]